• Velkommen
    til neste generasjons fibernett i Oslo
    levert av et operatørnøytralt fiberselskap

Besøksadresse:
Askekroken 11, 0277 Oslo

Postadresse:
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo

Epost:
kontakt@fortumfiber.no

Telefon:
+ 47 22 43 59 80

© Fortum Fiber Copyright 2020